Aktualności

KOMUNIKAT

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w dniu 19 grudnia (czwartek) o godz. 12.00 na terenie gminy Ulan-Majorat przeprowadzony zostanie wojewódzki trening systemu wczesnego ostrzegania (SWO) z głośnym użyciem syren alarmowych (dźwięk ciągły trwający 1 minutę). Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju.

Wojewódzki trening uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy – Systemu Wykrywania i Alarmowania przeprowadzony zostanie na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r., poz. 96).

Skip to content