Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Ulan-Majorat zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej, w otwartych konkursach ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Formularz zgłoszeniowy na członka komisji konkursowej

Klauzula RODO

Protokół z naboru na członków Komisji konkursowej

Skip to content