AktualnościWażne

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ulan-Majorat zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Ulan-Majorat z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”.

Spotkanie robocze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawie odbędzie się w dniu 5 listopada 2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Ulanie-Majoracie pokój nr 29.

 

Skip to content