Szanowni Państwo!

Prezentujemy projekty, które zostały zrealizowane na terenie gminy Ulan-Majorat w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Działanie to miało na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacjię projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.