Wnioski i druki

REFERAT ROZWOJU, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wzór PEŁNOMOCNICTWA


Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 • opłata skarbowa płatna na konto 49 8046 1041 2005 0800 2775 0001 lub w kasie Urzędu Gminy w wysokości 17 zł
 • opłata za pełnomocnictwo płatna na konto 49 8046 1041 2005 0800 2775 0001 lub w kasie Urzędu Gminy w wysokości 17 zł

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • opłata skarbowa płatna na konto 49 8046 1041 2005 0800 2775 0001 lub w kasie Urzędu Gminy
  • opłata skarbowa od wypisu:
   • do 5 stron – 30 zł
   • powyżej 5 stron – 50 zł
  • opłata skarbowa od wyrysu 20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – nie więcej niż 200 zł
 • opłata za pełnomocnictwo płatna na konto 49 8046 1041 2005 0800 2775 0001 lub w kasie Urzędu Gminy w wysokości 17 zł

 

Skip to content