Aktualności

10 LUTEGO UPŁYWA TERMIN ZMIANY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Przypominamy, iż od 01 stycznia 2021 roku wzrosły stawki za odbiór odpadów komunalnych.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 16,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.

W przypadku, gdy posiadają Państwo kompostownik istnieje możliwość otrzymania ulgi w wysokości 3,00 zł za osobę. Wymaga to złożenia nowej deklaracji.

Deklaracje należy składać od 01 stycznia 2021 roku do 10 lutego 2021 roku.

Nowy wzór deklaracji jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.ulanmajorat.pl w zakładce Odpady Komunalne lub w linku poniżej

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Deklarację według obowiązującego wzoru można złożyć:

  • do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu w Urzędzie Gminy w Ulanie-Majoracie
  • przez e-PUAP
  • skan deklaracji mailowo na adres ug@ulanmajorat.pl
  • wysłać pocztą.

Aktualne informację są zawarte na stronie www.ulanmajorat.pl .

Skocz do treści