INFORMACJA

Wójt Gminy Ulan-Majorat informuje, że Gmina Ulan-Majorat zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsz

Czytaj całość

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ulan-Majorat zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności p

Czytaj całość

Spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Ulan-Majorat serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Ulan-Majorat na spotkanie dotyczące programów: "Mój Prąd", „Agroenergia” oraz „Czyste Po

Czytaj całość