Aktualności

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/220 Z DNIA 17 LUTEGO 2020 R. ZMIENIAJĄCA ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI WYKONAWCZEJ 2014/709/UE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim informuje o opublikowaniu DECYZJI WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2020/220 z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.


W związku z powyższym gminy: Komarówka Podlaska, Kąkolewnica, Ulan Majorat znajdują się w obszarze z ograniczeniami (czerwony kolor na mapie), a gminy: Borki, Czemierniki, Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski, Wohyń znajdują się w obszarze zagrożenia (niebieski kolor na mapie).

Skip to content