Aktualności

DOFINANSOWANIE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI pn. „POZNAJ POLSKĘ”

Gmina Ulan-Majorat uzyskała dofinansowanie w wysokości 59 957 zł na organizację wyjazdów edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, co stanowi 80% kosztów całkowitych (koszt całkowity – 74 946 zł). W programie uczestniczą wszystkie szkoły z terenu gminy. Jednodniowe lub trzydniowe wycieczki odbędą się w październiku i listopadzie bieżącego roku. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Skocz do treści