Godziny otwarcia GOPS w Ulanie:
poniedziałek - piątek w godzinach 7.30 - 15.30
e-mail: biuro@ulanmajorat-ops.pl

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanie:

1. Kierownik: Jolanta Dybaczewska

2. Starszy pracownik socjalny: Elżbieta Salamończyk

3. Pracownik socjalny: Monika Woszczak

4. Księgowa: Barbara Lipska

5. Inspektor d/s świadczeń rodzinnych: Tomasz Pazdan

Karta Dużej Rodziny.pdf