Godziny otwarcia GOPS w Ulanie:
poniedziałek - piątek w godzinach 7.30 - 15.30
e-mail: biuro@ulanmajorat-ops.pl; gops@ulanmajorat.pl

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanie:

1. Kierownik: Jolanta Dybaczewska

2. Księgowa: Barbara Lipska

3. Specjalista pracy socjalnej: Elżbieta Salamończyk

4. Starszy pracownik socjalny: Monika Woszczak

5. Inspektor ds. świadczeń rodzinnych: Tomasz Pazdan

6. Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych: Jakub Skwara

7. Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych: Emil Oleśkiewicz

Karta Dużej Rodziny.pdf

INFORMACJA