Aktualności

INFORMACJA O PRZESTRZEGANIU ZASAD PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW

Szanowni mieszkańcy Gminy Ulan-Majorat przypominamy o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów.

W celu usprawnienia prawidłowego segregowania odpadów otrzymujecie Państwo niniejszą ulotkę. Jest ona także dostępna na stronie internetowej: www.ulanmajorat.pl  w zakładce Odpady komunalne.

W przypadku stwierdzenia przez pracowników firmy odbierającej odpady  nieprawidłowości w segregowania odpady nie zostaną odebrane tego dnia a właściciel posesji zobligowany jest do ich prawidłowego posegregowania i odstawienia w kolejnym dniu odbioru danej frakcji. 

W przypadku niezastosowania się do powyższego obowiązku zostanie zobowiązanemu właścicielowi nieruchomości naliczona wyższą stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, tak jak za odpady nieposegregowane (zmieszane) w wysokości czterokrotności zadeklarowanej stawki

Dlatego informujemy mieszkańców Gminy Ulan-Majorat aby prawidłowo wykorzystywać posiadane worki/pojemniki na gromadzenie odpadów komunalnych oraz prawidłowo segregować odpady.

Przypominamy więc , że worki/pojemniki w konkretnych kolorach służą do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Jeżeli posiadają Państwo pojemniki w jednym kolorze prosimy oznakować je w sposób umożliwiający identyfikację zbieranych odpadów np. poprzez naklejenie nazwy gromadzonych frakcji w danym pojemniku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie Gmina jest zobowiązania do ograniczania masy odpadów trafiających na składowisko a jedynym sposobem jest prawidłowa segregacja.

Nie zastosowanie się mieszkańców do określonych zasad segregacji odpadów komunalnych i tym samym przekraczanie dopuszczalnego poziomu ich składowania Gmina ukarana zostanie karą finansową, co w przyszłości będzie skutkować podwyżką stawek opłat za odpady komunalne.

Zasady odbioru odpadów komunalnych:

  • Odbieranie odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem przekazanym właścicielom nieruchomości.
  • Odbiór odpadów komunalnych odbywa się w godzinach od 7.00 do 20.00.
  • Pojemniki z odpadami należy wystawić przed posesję, przy krawędzi jezdni.
  • Odpady wystawione w innych miejscach albo miejscach do których nie jest możliwy dojazd pojazdu odbierającego te odpady lub po terminie, nie podlegają odbiorowi.

W przypadku, gdy brakuje Państwu worków do gromadzenia danej frakcji prosimy zgłaszać się do Urzędu Gminy do pokoju nr 12 w celu otrzymania dodatkowych worków.

Skocz do treści