Aktualności

INFORMACJA O PRZYZNANIU DOTACJI W TRYBIE ART. 19A USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

INFORMACJA o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Skip to content