Aktualności

INFORMACJA

Wójt Gminy Ulan-Majorat informuje, że Gmina Ulan-Majorat zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Ulan-Majorat zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag mogą składać informację o ww. odpadach  w terminie do 08.11.2019 r.

Wzory ww. informacji  można pobrać w tut. urzędzie pokój nr 12 lub na stronie www.ulanmajorat.pl

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Ulan-Majorat ustali zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel.: 83 351 80 69 wew. 57

Wniosek o przystąpienie do programu na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej LINK

Skip to content