Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA „STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA GMINY ULAN-MAJORAT”

Zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, urzędników Urzędu Gminy i jednostek podległych, interesariuszy zewnętrznych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Ulan-Majorat”.

INFORMACJA nt. konsultacji społecznych w Gminie Ulan-Majorat dot. opracowania “Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Ulan-Majorat

ANKIETA w ramach realizacji zadania Przygotowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Ulan-Majorat współfinansowanej w ramach programu priorytetowego nr 3.4 „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II – transport niskoemisyjny”doc.

ANKIETA w ramach realizacji zadania Przygotowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Ulan-Majorat współfinansowanej w ramach programu priorytetowego nr 3.4 „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II – transport niskoemisyjny”pdf.

Skip to content