Adres:

Urząd Gminy Ulan-Majorat
Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan-Majorat
powiat radzyński, województwo lubelskie

e-mail: ug@ulanmajorat.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: URZĄD GMINY ULAN-MAJORAT   /l1w19r1obn/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych:

Tomasz Nowakowski

kontakt: iod@rodokontakt.pl

Numery kont bankowych:

  • Urząd Gminy  49 8046 1041 2005 0800 2775 0001
  • Gmina  82 8046 1041 2005 0800 0866 0001

 NIP:

  • Urząd Gminy  538-10-30-028
  • Gmina  538-18-50-613

REGON:

  • Urząd Gminy  000549111
  • Gmina  030237747

Załatwianie spraw w Urzędzie

Lp. Stanowisko (do spraw) Nr telefonu Nr pokoju
1. Wójt Gminy 833518375 19
2. Sekretariat 833518069 18
3. Skarbnik 833518069 wew. 32 20
4. Sekretarz 833518069  wew. 47 14
Referat rozwoju, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
5. Kierownik, drogi, inwestycje, wycinka drzew 833518069  wew. 45 11/12
6. Odpady komunalne 833518069  wew. 57 12
Referat finansowy
7. Księgowości budżetowa 833518069  wew. 41 24
8. Księgowość podatkowa, akcyza 833518069  wew. 39 22
9. Podatek od nieruchomości, transportowy 833518069  wew. 42 25
10. Wymiar zobowiązań podatkowych 833518069  wew. 51 27
11. Kasjer 833518069  wew. 38 21
Urząd Stanu Cywilnego
12. Kierownik 833518069  wew. 36 16
Ewidencja ludności
13. Dowody osobiste, działalność gospodarcza, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 833518069 wew. 49 15
Referat organizacyjno-gospodarczy
14. Kierownik, sprawy obronne, ochrona przeciwpożarowa, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, obsługa informatyczna urzędu, RODO 833518069 wew. 40 26