Aktualności

KUŹNIA MŁODYCH SPOŁECZNIKÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOMASZEWNICY

20 lutego był w naszej szkole dniem wyjątkowym, gdyż cała społeczność miała okazję przekonać się, jak trudna i wymagająca poświęceń jest praca strażaka. Gospodarzem spotkania była Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP w Domaszewnicy pod kierunkiem druhów p. Leszka Kępki i p. Żanety Szczuchniak. Na to niecodzienne spotkanie zaproszenie przyjęli znamienici goście w osobach: Wójta Gminy Ulan-Majorat p. Jarosława Koczkodaja, z-cy Komendanta Powiatowej PSP w Radzyniu Podl.- p. Sylwestra Wiąckiewicza oraz miejscowy zarząd OSP. Zebrani usłyszeli historię stowarzyszenia, mieli okazję zapoznać się ze sprzętem i umundurowaniem strażackim, zmierzyć się z budową linii gaśniczych oraz obejrzeć prezentację, która pokazywała codzienną działalność grupy – osiągnięcia, spotkania instruktażowe i różnorodne sposoby spędzania wolnego czasu – ogniska, rajdy, zabawy. Niewątpliwą atrakcją pokazu była musztra oraz przygotowane układy taneczne. Każde chętne dziecko mogło również zgłosić swój akces do MDP. Wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie wójt gminy i władze powiatowe PSP ufundowały słodkie niespodzianki.

Po pokazie głos zabrali goście, wyrażając swoje uznanie dla działalności grupy, zwracając uwagę na rozliczne korzyści dla dzieci i podkreślając, że taka inicjatywa społeczna miała miejsce po raz pierwszy na terenie naszego powiatu. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dzieci i ich opiekunów, bezpieczniej rysuje się nasza przyszłość.

Dziękując dzisiejszym gospodarzom, dyrektor szkoły p. Teresa Wierzchowska nadmieniła, że taka aktywność pozalekcyjna naszych wychowanków jest dla nich bardzo cennym doświadczeniem nie tylko w zakresie prewencji pożarowej – szczególnego wymiaru nabiera w kontekście wychowania do wartości, poradnictwa zawodowego czy aktywnego wypoczynku.

GALERIA ZDJĘĆ

Skip to content