PLAN PRACY LEŚNICZEGO
sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gmin:
Borki, Kąkolewnica, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat

 

Dyżury leśniczego w miesiącach I-VI 2022 r.

Dyżury leśniczego w miesiącach VII-XII 2021 r

Dyżury leśniczego w miesiącach I-VI 2021 r

Dyżury leśniczego w miesiącach VII-XII 2020 r

Dyżury leśniczego w miesiącach I-VI 2020 r.

Dyżury leśniczego w miesiącach VII-XII 2019 r.

Wycinka drzew:

Wniosek - lasy