Aktualności

NOWA CZĘŚĆ PROGRAMU – „CZYSTE POWIETRZE”

Nowa część programu – „CZYSTE POWIETRZE” obowiązująca od 25 stycznia 2022 r.  dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.  

Głównym celem programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest wsparcie finansowe wnioskodawców w zakresie wymiany starych nieekologicznych kotłów tzw. „kopciuchów”.

Wprowadzona trzecia część programu „Czyste Powietrze” przewiduje nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych.

Kryterium dochodowe dla beneficjentów (osób fizycznych) przy miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego wyniesie do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe) lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie interenetowej https://czystepowietrze.gov.pl/ w zakładce Weź dofinansowanie.

Skocz do treści