Zbiór informacji o Gminie Ulan-Majorat dostępny w sieci internetowej i dokumentach własnych

Do pobrania:

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014 – Gmina Ulan-Majorat

Informacje ze strony Urzędu Statystycznego w Lublinie (http://lublin.stat.gov.pl) na której możemy znaleźć również informacje statystyczne o gminie Ulan-Majorat. Poniżej znajdują się linki do dokumentów w formacie: pdf, xls.

W pobranych publikacjach wystarczy otworzyć wyszukiwarkę (ctrl+F) i wpisać słowo: Ulan lub Ulan-Majorat

10.