Ogłoszenie o obowiązku zmiany deklaracji

Mieszkańcy gminy Ulan-Majorat proszeni są o zgłaszanie się do pok. 12, celem zmiany DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, w związku ze zmianą stawki, która od 1 marca 2020 r. wynosi 13,00 zł od osoby. Termin składania deklaracji do 31.03.2020 r.

Informacja dotycząca ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja dotycząca ewidencji zbiorników bezodpływowych

Termin składania zgłoszeń: 13 marca 2020 r.

Zgłoszenie-do-ewidencji-zbiornikow-bezodplywowych

Wykaz firm odbierających odpady rolnicze

Odpady rolnicze - informacja