Aktualności

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU OFERTY W TRYBIE ART. 19A USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Wójt Gminy Ulan-Majorat informuje, że w dniu 27 stycznia 2020 r. do Urzędu Gminy Ulan-Majorat wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt. „Organizacja i udział w IX Międzynarodowym – XIX Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców” złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT” Ulan-Majorat z siedzibą Ulan-Majorat 53, 21-307 Ulan-Majorat.

Skip to content