Aktualności

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2020 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Zarządzenie Wójta Gminy Ulan-Majorat w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Skip to content