Aktualności

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2020 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Zarządzenie Wójta Gminy Ulan-Majorat w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Skip to content