Aktualności

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2021 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zarządzenie Wójta Gminy Ulan-Majorat w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Skocz do treści