Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ulanie Majoracje

Ulan-Majorat 57
21-307 Ulan-Majorat
Poczta: Ulan-Majorat

e-mail : gzeas@ulanmajorat.pl

Dyrektor         -    tel. 833518069  wew. 37

Księgowość   -    tel. 833518069  wew. 55

Administracja  -  tel. 833518069  wew. 48

Listy płac          -  tel. 833518069  wew. 54

nazwa szkoły dyrektor adres nr telefonu nr faxu e-mail
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie Majoracie Szkoła Filialna w Sętkach

Małgorzata Karpińska

Sętki 32, 21-307 Ulan-Majorat 83

3518090

83

3518090

spulan@vp.pl
Punkt Przedszkolny w Kępkach Iwona Mikołajuk Kępki 26A, 21-307 Ulan-Majorat 83 3519001 83 3519001 spkepki@interia.pl
Szkoła Podstawowa w Kępkach Iwona Mikołajuk Kępki 26A, 21-307 Ulan-Majorat 83 3519001 83 3519001 spkepki@interia.pl
Punkt Przedszkolny w Domaszewnicy Teresa Wierzchowska Kolonia Domaszewska 8, 21-307 Ulan-Majorat 83 3518001 83 3518001 spdomaszewnica@wp.pl
Szkoła Podstawowa w Domaszewnicy Teresa Wierzchowska Kolonia Domaszewska 8, 21-307 Ulan-Majorat 83 3518001 83 3518001 spdomaszewnica@wp.pl
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie Majoracie Szkoła Filialna w Paskudach Małgorzata Karpińska Paskudy 62, 21-307 Ulan-Majorat 83 3519004 83 3519004 szkolapaskudy62@vp.pl
Punkt Przedszkolny w Sobolach Arkadiusz Cap Sobole 69C, 21-307 Ulan Majorat 83 3518056 83 3517910 szkola_sobole@wp.pl
Szkoła Podstawowa w Sobolach Arkadiusz Cap Sobole 69C, 21-307 Ulan-Majorat 83 3518056 83 3517910 szkola_sobole@wp.pl
Zespół Szkół im. Jana Pawła II - Przedszkole w Ulanie-Majoracie Małgorzata Karpińska Ulan-Majorat 53, 21-307 Ulan-Majorat 83 3518085 83 3518085 spulan@vp.pl
Zespół Szkół im. Jana Pawła II - Szkoła Podstawowa w Ulanie-Majoracie Małgorzata Karpińska Ulan-Majorat 53, 21-307 Ulan-Majorat 83 3518085 83 3518085 spulan@vp.pl
Zespół Szkół im. Jana Pawła II Gimnazjum w Ulanie-Majoracie Małgorzata Karpińska Ulan-Majorat 53, 21-307 Ulan-Majorat 83 3518454 83 3518454 gimnazjumulan@gmail.com
Punkt Przedszkolny w Zakrzewie Dorota Wysokińska Zakrzew 27, 21-307 Ulan Majorat 83 3519003 83 3519003 spzakrzew@op.pl
Szkoła Podstawowa w Zakrzewie Dorota Wysokińska Zakrzew 27, 21-307 Ulan-Majorat 83 3519003 83 3519003 spzakrzew@op.pl

 

Szkoła Podstawowa w Domaszewnicy

Kolonia Domaszewska 8
21-307 Ulan
Poczta: Ulan-Majorat
telefon: 0833518001
fax: 0833518001
Dyrektor placówki Teresa Wierzchowska .

 

Szkoła Podstawowa w Zakrzewie

Zakrzew 27
21-307 Ulan
Poczta: Ulan
telefon: 0833519003
Dyrektor placówki Dorota Wysokińska.

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II - Gimnazjum w Ulanie-Majoracie

Ulan-Majorat 53
21-307 Ulan-Majorat
Poczta: Ulan-Majorat
telefon: 0833518454
fax: 0833518454
Dyrektor placówki Małgorzata Karpińska.

 

 Szkoła Podstawowa w Kępkach

Szkoła Podstawowa w Kępkach
Kępki 26a
21-307 Ulan
Poczta: Ulan-Majorat
telefon: 0833519001
fax: 0833519001
Dyrektor placówki Iwona Mikołajuk.

 

 Szkoła Podstawowa w Sobolach 

Szkoła Podstawowa w Sobolach
Sobole 69c
21-307 Ulan
Poczta: Ulan-Majorat
telefon: 0833518056
fax: 0833517910
Dyrektor placówki Arkadiusz Cap.

 

  Szkoła Filialna w Sętkach

Szkoła Filialna w Sętkach
Sętki
21-307 Ulan
Poczta: Ulan-Majorat
telefon: 0833518090
fax: 083-3518090
Kierownik Szkoły Filialnej w Sętkach Zenobia Gajda .

 

Szkoła Filialna w Paskudach

Szkoła Filialna w Paskudach
Paskudy
21-307 Ulan
Poczta: Ulan-Majorat
telefon: 0833519004
fax: 083-3519004
Kierownik Szkoły Filialnej w Paskudach Anna Nurzyńska.