Aktualności

PROTOKÓŁ ZE ZGŁASZANYCH UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19 A USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE Z 27 STYCZNIA 2020 R.

PROTOKÓŁ

Skip to content