Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich kadencji 2019-2023 w Gminie Ulan-Majorat:

Sołectwo Domaszewnica
sołtys: Jadwiga Droś
Rada Sołecka: Jarosław Cieślak, Zbigniew Cieślak, Jacek Maliszewski, Katarzyna Zdańkowska

Sołectwo Gąsiory
sołtys: Edward Nurzyński
Rada Sołecka: Henryka Grochowska, Zbigniew Mucha, Gabriela Wysokińska, Adrian Zarzycki

Sołectwo Kępki
sołtys: Ewa Szczygielska (po raz pierwszy)
Rada Sołecka: Krzysztof Goławski, Janusz Niewęgłowski, Maria Skrzyszewska, Sylwia Szmulik

Sołectwo Klębów
sołtys: Agnieszka Mazur
Rada Sołecka: Alicja Mazurek, Edyta Mazurek, Jacek Łączek, Paweł Łączek

Sołectwo Kol. Domaszewnica
sołtys: Krzysztof Toporowicz
Rada Sołecka: Andrzej Końka, Sylwia Mazur, Adam Nurzyński, Zdzisław Walo

Sołectwo Kol. Domaszewska
sołtys: Ewelina Ścioch (po raz pierwszy)
Rada Sołecka: Paweł Jawoszek, Marta Kacprzak, Marcin Żądełek, Mariusz Żądełek

Sołectwo Paskudy
sołtys: Bogdan Paskudzki
Rada Sołecka: Bożena Kowalska, Małgorzata Paskudzka, Piotr Piekarski, Anna Świderska

Sołectwo Rozwadów
sołtys: Agnieszka Domańska (po raz pierwszy)
Rada Sołecka: Sławomir Kopański, Paweł Rozwadowski, Dariusz Wajszczuk, Paweł
Wierzchowski

Sołectwo Sętki
sołtys: Mariola Ostrzyżek
Rada Sołecka: Anna Cichosz, Marzena Górska, Katarzyna Śpiewak, Magdalena Zalech

Sołectwo Skrzyszew
sołtys: Piotr Zalewski
Rada Sołecka: Hanna Nowacka, Piotr Osak, Andrzej Rozwadowski, Józef Wierzchowski

Sołectwo Sobole
sołtys: Marek Białucha
Rada Sołecka: Monika Cichosz, Roman Maliszewski, Jadwiga Markowska, Ewa Robak

Sołectwo Stanisławów
sołtys: Magdalena Jankowska-Banasiewicz (po raz pierwszy)
Rada Sołecka: Paweł Banasiewicz, Halina Gerech, Daniel Reda, Joanna Szumlewicz

Sołectwo Stok
sołtys: Zbigniew Kania (po raz pierwszy)
Rada Sołecka: Grzegorz Kuśmierz, Daniel Niewęgłowski, Grzegorz Nowacki, Agnieszka
Zientara

Sołectwo Ulan Duży
sołtys: Beata Kowalewska
Rada Sołecka: Łukasz Niewęgłowski, Piotr Niewęgłowski, Waldemar Zabielski, Marzena
Zienkiewicz

Sołectwo Ulan Mały
sołtys: Mateusz Bogusz (po raz pierwszy)
Rada Sołecka: Maciej Białucha, Cezary Końka, Kamil Miłosz, Damian Ślusarz

Sołectwo Ulan-Majorat
sołtys: Marcin Zienkiewicz (po raz pierwszy)
Rada Sołecka: Marcin Cholewski, Krzysztof Płudowski, Grzegorz Zalech, Gabriela Zienkiewicz

Sołectwo Wierzchowiny
sołtys: Aniela Wierzchowska
Rada Sołecka: Iwona Cichosz, Marcin Goławski, Beata Grochowska, Paweł Rola

Sołectwo Zakrzew
sołtys: Tadeusz Zalewski (po raz pierwszy)
Rada Sołecka: Marcin Grochowski, Tadeusz Grochowski, Jerzy Zalewski, Mariusz Zalewski

Sołectwo Zarzec Ulański
sołtys: Grażyna Iwaszko
Rada Sołecka: Zenon Nowosielski, Anna Ostrzyżek, Łukasz Polkowski, Dorota Zabłocka

Sołectwo Żyłki
sołtys: Barbara Zarzycka
Rada Sołecka: Leszek Domański, Andrzej Grochowski, Andrzej Rozwadowski, Paulina
Szczygielska