Aktualności

SPOTKANIE DOTYCZĄCE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wójt Gminy Ulan-Majorat zaprasza mieszkańców miejscowości Klębów, Stok, Ulan-Majorat, Ulan Duży i Ulan Mały na spotkanie informacyjne z udziałem urbanisty w ramach Rozszerzonych Konsultacji Społecznych realizowanych w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

 

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Ulanie-Majoracie

 

Skip to content