Aktualności

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ULAN-MAJORAT Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE ZA ROK 2019

SPRAWOZDANIE

Skip to content