Aktualności

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE GMINY ULAN-MAJORAT

Wójt Gminy Ulan-Majorat informuje, że osoby zainteresowane mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Artystycznego Gminy Ulan-Majorat. Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych określa uchwała Nr XXXV/167/21 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Artystycznego Gminy Ulan-Majorat (Dz. Urz. Woj. Lubel z 2021 r. poz. 3267). Regulamin określa m.in., kto jest uprawniony do złożenia wniosku, za jakie osiągnięcia i w jakiej dziedzinie oraz wymagane kryteria, które musi spełnić kandydat do stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać na załączonym poniżej formularzu w terminie do dnia 30 czerwca w sekretariacie Urzędu Gminy za osiągnięcia artystyczne w ostatnich 12 miesiącach przed złożeniem wniosku.

Regulamin stypendium 

Wniosek o stypendium

Skocz do treści