Aktualności

ŚWIĘTEJ PAMIĘCI KSIĄDZ KRZYSZTOF SKWIERCZYŃSKI

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci księdza kanonika Krzysztofa Skwierczyńskiego.

W latach 2009 – 2016 pełnił funkcję proboszcza w parafii św. Andrzeja Boboli w Gąsiorach.

W 2016 r. był organizatorem i koordynatorem Światowych Dni Młodzieży w gminie Ulan-Majorat, w której gościliśmy młodzież ze Słowacji.

Zapisał się w naszych sercach jako serdeczny, ciepły i wrażliwy duszpasterz.

Po odejściu z parafii św. Andrzeja Boboli do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, w którym pełnił posługę ojca duchownego, nadal przyjaźniliśmy się z księdzem Krzysztofem.

Dziękujemy za dobre słowa i za wszystkie spędzone chwile.

Księże Krzysztofie, zachowamy Cię w naszej pamięci, spoczywaj w pokoju.

Skocz do treści