Aktualności

WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD BUDOWĘ CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W SOBOLACH

Historycznym momentem w życiu gminy i społeczności Soból było wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Społeczo-Kulturalngo.

Na przebudowę budynku OSP z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne w Sobolach gmina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.

Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 1 800 000 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to blisko 1 200 000,00 zł.

Obiekt zaprojektowano jako infrastrukturę dwukondygnacyjną z poddaszem użytkowym.

Budynek będzie wykorzystywany min. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sobolach, która jest zrzeszona w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. To jedna z prężniejszych jednostek nie tylko gminy, ale i powiatu radzyńskiego.

Sobolskie CSK będzie spełniało również funkcję integrującą. Aktywnie działająca i nagradzana grupa „Kobiety z pasją” będzie miała możliwość rozwoju i podejmowania nowych inicjatyw.

Według założeń projektu w budynku zostanie utworzony punkt wypożyczania osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym podstawowego sprzętu rehabilitacyjnego oraz opiekuńczego. Mieszkańcy będą mogli bezpłatnie wypożyczyć sprzęt w zależności od rodzaju schorzeń oraz zaleceń do rehabilitacji.

Pierwszą symboliczną cegłę na budowie sobolskiego CSK położyli:

  • Jarosław Koczkodaj – Wójt Gminy Ulan-Majorat,
  • Leszek Lipiński– Przewodniczący Rady Gminy Ulan-Majorat,
  • Sławomir Sosnowski -Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego,
  • Szczepan Niebrzegowski- Starosta Radzyński,
  • Radni Gminy Ulan-Majorat: Małgorzata Skwara i Marek Białucha,
  • Jan Salomończyk – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobolach,
  • Jarosław Ciołek – wykonawca budowy.

Planowane zakończenie budowy inwestycji to wrzesień 2020 r.

GALERIA ZDJĘĆ

Skip to content