Aktualności

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Wójt Gminy Ulan-Majorat informuje, że w okresie od 30 września 2021 r. do dnia 22 października 2021 r. wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat, Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan-Majorat, na stronie internetowej Gminy Ulan-Majorat www.ulanmajorat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ulan-Majorat www.ulanmajorat.e-biuletyn.pl wykaz nieruchomości dotyczący dzierżawy nieruchomości częściowo zabudowanej budynkiem wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej, pozostałą część nieruchomości stanowi plac nieutwardzony położonej na działce nr 125/1 o pow. 0,57 ha w miejscowości Ulan Duży.

Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazie.

Informacji w sprawie dzierżawy udzielają pracownicy Referatu Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Ulan-Majorat, pokój nr 11, tel. (83) 351 80 69 wew. 45.

Zarządzenie nr 32-2021 Wójta Gminy Ulan-Majorat w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Skocz do treści