Aktualności

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE CMENTARZA

W związku z trwającą jesienią oraz okresem porządkowania grobów przez Świętem Zmarłych Wójt Gminy Ulan-Majorat przypomina o obowiązkowej segregacji odpadów pochodzących z cmentarzy.

Segregowanie odpadów przez mieszkańców jest niezwykle istotne. Prawidłowo posegregowane odpady są odbierane od mieszkańców spod posesji osobnymi pojazdami a następnie kierowane zostają do odpowiednich instalacji zajmujących się ich zagospodarowaniem. Podmiot odbierający odpady komunalne jest zobowiązany do ich prawidłowego odbioru i przekazania właściwej instalacji zagospodarowującej. Segregacja odpadów prowadzona przez każdego z nas w domu jest działaniem proekologicznym mającym ogromny wpływ na ochronę środowiska, a prawidłowo wykonana pozwala obniżyć koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów. Ma to bezpośrednie przełożenie na wysokość opłat ponoszonych przez każdego z nas.

Podobne zasady obowiązują przy oddawaniu odpadów cmentarnych.

Skocz do treści