Aktualności

ZGŁASZANIE STRAT W UPRAWACH ROLNYCH – GRAD

W związku z wystąpieniem opadów gradu na terenie Gminy Ulan-Majorat informujemy, iż wszyscy rolnicy, którym grad wyrządził szkody w uprawach mogą  składać oświadczenia dotyczące szkód w uprawach rolnych.

Oświadczenia należy składać niezwłocznie, w możliwie jak najszybszym terminie, tak aby komisja mogła jak najszybciej przystąpić do oszacowania strat do 28 lipca 2021 r..

Oświadczenia należy składać do Urzędu Gminy Ulan-Majorat, pokój nr 11

Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa LUW, formularze oświadczeń dostępne są w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat w pokoju nr 11.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Ulan-Majorat tel. (83) 351 80 69 w.45

 

Druki oświadczeń:

Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie uprawy

zał. nr 1. Oświadczenie zwierzęta

zał. nr 2. Oświadczenie straty w plantacjach wieloletnich

zał. nr 3. Oświadczenie budynki maszyny

zał. nr 4. Oświadczenie susza

Wzór upoważnienia do reprezentowania producenta rolnego

 

Procedura szacowania strat

Skocz do treści